2020. 07.29-én 11.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 147/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020 sz. -”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt.     vezérigazgatója

 

VB 148/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2020 sz. -” Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére

Sz-160-162/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-160/2020. sz. előterjesztés

 

VB 149/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a DOTRA Kft. (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 18. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. július 30. napjától – 2020. október 31. napjáig terjedő időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj – figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltakat – elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-161/2020. sz. előterjesztés

 

VB 150/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5 m2-es, parkoló 6 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. július 30. napjától – 2020. október 31. napjáig terjedő időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj – figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltakat – elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-162/2020. sz. előterjesztés

 

VB 151/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a TIA & Invest Kft. (székhelye:1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 28. szám előtti területére a közterület használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával

Sz-163-164/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-163/2020. sz. előterjesztés

 

VB 152/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy hozzászólási lehetőséget biztosít Bezerics Dánielnek.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

VB 153/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy hozzászólási lehetőséget biztosít Szathmáry Zoltánnak.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

VB 154/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy olyan társasházi képviselőt vagy a társasház által megbízott képviselőt hallgat meg, aki hoz egy olyan papírt, ami a társasház többségét vagyis a társasház m2-nek a felét + 1 m2-t írásban képviseli.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

VB 155/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GASZTRO PALETTA Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Bezerédi út 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére, a közterület használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(3 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

VB 156/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GASZTRO PALETTA Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Bezerédi út 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban  2020. július 30. napjától –  2020. szeptember 30. napjáig terjedő  időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hétfőtől szombatig 11.30 – 22.30 óráig, vasárnap 11.30 – 16.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj – figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltakat – elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(2 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-164/2020. sz. előterjesztés

 

VB 157/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Tuzson Zsolt (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 20 m2-es (üzlete előtti és az átjáró) területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban  2020. július 30. napjától – 2020. szeptember 30. napjáig terjedő  időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hétfőtől vasárnapig 08.00 – 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj – figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltakat – elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

Sz-165/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 158/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Tega-Bau Kft. (1096. Budapest, Lenhossék u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37219) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Márton u. 37. szám előtti útpálya összesen 100 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 

  1. szeptember 15. és 16. napjára, 2 napra.

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-166/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 159/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-166/2020. sz. – ”Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme” című előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

Top