2020. 03.11-én 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen

84/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 109/2020 (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Kling Péter részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 110/2020. (III.11.) sz. Visszavonta a VB 114/2020. (III.11.) sz. határozat

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 84/2020 sz. – ”Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen” című – előterjesztést „A” határozatát.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

70/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 111/2020 (III.11.) sz

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Sipos Mátyás és Szabados József részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 112/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2020 sz.-”Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 113/2020 (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy újra napirendre veszi az ”Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen” című előterjesztést.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

1./ Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen

84/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 114/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 110/2020. (III.11.) sz. határozatot visszavonja.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 115/2020. (III.11.) sz. Módosította a 661/2020.(XII.4.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

  1. A Városgazdálkodási Bizottság a VB 72/2020 (II.12.) számú határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 27 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától – 2020. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. A Városgazdálkodási Bizottság a VB 73/2020 (II.12.) számú határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy
  2. a) az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.)  részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 26 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától – 2020. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
  3. b) az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 12. napjától – 2020. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2020. január 1. – 2020. március 11. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj előszezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2020. március 12. napjától – 2020. március 26. napjáig gyalogjárda 3 m2-es területére,

– 2020. november 1. napjától – 2020. december 31. napjáig  gyalogjárda 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2020., 60/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

 

VB 116/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2020. 60/2/2020. sz.-”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./  Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére

Sz-74/2020, Sz-77/2020, Sz-79/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-74/2020. sz. előterjesztés

 

VB 117/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Bartistic-Gastro Kft. (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 8.)  részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 12. napjától – 2020. december 31. napjáig a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2020. január 1. – 2020. március 11. időtartamra, 5 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:                                                                                                                                                                                                                                                               – 2020. március 12. napjától – 2020. március 14. napjáig a gyalogjárda 5 m2-es területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára,

– 2020. március 15. napjától – 2020. október 31. napjáig a gyalogjárda 35 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára,

– 2020. november 1. napjától – 2020. december 31. napjáig a gyalogjárda 5 m2-es területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára,

Határidő: 15 nap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9  igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-77/2020. sz. előterjesztés

 

VB 118/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Hoppácska Kalács Kft. (székhelye:1093 Budapest, Lónyai u. 14. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/b. szám előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 20. napjától – 2020. november 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.    

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

       (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-79/2020. sz. előterjesztés

 

VB 119/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a NAJBOLJI Kft. (székhelye:1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1/4.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es és parkoló 14 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 12. napjától – 2020. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2020. január 1. – 2020. március 11. időtartamra, a parkoló 2 m2-es területére vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Határidő: 15 nap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával

Sz-80/2020 sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 120/2020. (III.11.) sz.

Határozat A

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az OLINAPOLI Kft. (székhelye:1094 Budapest, Tompa utca 11. fsz.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az üzlete előtti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 11. szám előtti díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 25. – 2020. október 31. közötti időszakra vendéglátó terasz kialakítása céljára, továbbá a parkoló 3 m2-es területére 2020. november 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használatához 23:30 percig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01. – 05.31. és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó 6.772,-Ft/m2/hó. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat 

Sz-78/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 121/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a TRESSER RESTAURANTS Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Boráros tér 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38017/42) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Boráros tér 7. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 24 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 12. – 2020. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 2.001,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

                   

7./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

        Sz-84/2020. sz. előterjesztés 

        Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 122/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Maxicargo Kft. (1037. Budapest, Bécsi út 85.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37913) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ipar u. 2. szám előtti útpálya összesen 39 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra: 2020. március 16. és 20. napja között, 2 napra. a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Kiszolgálási idő meghatározása

        Sz-75/2020. Sz-76/2020., előterjesztések 

        Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester    

 

Sz-75/2020. sz. előterjesztés

 

VB 123/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a 2020. március 31. – 2020. szeptember 30. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtt található nem díszburkolatos útpálya 20 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 hétfőtől – péntekig 11.30 – 23. óráig

 szombaton 12.00 – 23.00 óráig

 vasárnap 12.00 – 16.00 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-76/2020. sz. előterjesztés

 

VB 124/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a FABITO Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 11. 3/3.) részére a 2020. március 15. – 2020. november 1. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 hétfőtől – szombatig: 11.00 órától – 23.00 óráig

 vasárnap: 14.00 órától – 22.00 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

9./  Díjcsökkentés iránti kérelem

              Sz-81/2020. sz. előterjesztés

              Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 125/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-81/2020. sz. – „Díjcsökkentés iránti kérelem” című előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

A 10-11. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 126-128/2020. (III.11.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

 

Top