2020. 01.29-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 10/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 11/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 5/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, 

     Csóti Zsombor képviselő, 

     Hidasi Gyula képviselő, 

     Sajó Ákos képviselő

 

VB 12/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2020 sz. – ”Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére

11/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

 

VB 13/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 11/2020 sz. – ”Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./Javaslat a Duna Aszfalt Kft. közterület-használati díjának elengedésére benyújtott kérelmének elbírálása

23/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 14/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Nyul Zoltán a NIF Zrt vezérigazgató-helyettes részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:

 

VB 15/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 23/2020 sz. ” Javaslat a Duna Asztalt Kft közterület-használati díjának elengedésére benyújtott kérelmének elbírálása” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése 2020. évi programja 

32/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 16/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 32/2020 sz. -”Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése 2020. évi programja” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

 

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelmek

Sz-12-13/2020. sz. előterjesztések 

 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-12/2020. sz. előterjesztés

 

VB 17/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Pedrano Homes Kft. (1082. Budapest, Práter u. 29/a.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 24. – 28. szám előtti útpálya összesen 500 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzási munkák céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

  1. február 24. napja és 2020. február 28. napja között 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a kért 2 napra összesen: 196.000,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-13/2020. előterjesztés

 

VB 18/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a D.E.E.T. Kft. (2225. Üllő, Mező u. 81.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzata 23474/24480 arányú közös tulajdonában álló (38017/20) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 4. szám előtti parkoló és útpálya összesen 550 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzási munkák céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

  1. február 03. napja és 2020. február 07. napja között 2 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a tulajdoni arányoknak megfelelően fizetendő közterület használati díj bruttó 121.302,- Ft/nap, a kért 2 napra összesen: 242.604,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

8./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Sz-37/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Rimovszki Tamás igazgató

 

VB 19/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdésében átruházott hatáskörében eljárva a Sz-37/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát, és felkéri a Polgármestert annak jóváhagyására. 

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Cserép Mihály Zoltán a bizottság tagja elhagyta az ülésteremet.

 

9./ Nárcisz Kkt. Budapest IX. kerület Ráday utca 37. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-38/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 20/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kkt. (székhelye: 1092, Budapest, Ráday utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 37. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére (üzlete előtti részre) 2020. március 01. napjától – 2020. december 31. napjáig virág árubemutatás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 7.692,-Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

Top