2020. 01.27-én 11.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására

29/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő

        Kállay Gáborné képviselő

        Zombory Miklós képviselő

        Sajó Ákos képviselő

        Dr. Bácskai János képviselő

        Deutsch László képviselő

 

VB 8/2020. (I.27.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozatot elutasítja:

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2020. sz. – ”Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt 

(3 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Top