2020. 01.15-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

Sz-1-5/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-1/2020. sz. előterjesztés 

 

VB 2/2020. (I.15.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GEOS Invest Hungária Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 7. – 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36824) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 18. szám előtti útpálya összesen 390 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra:

  1. január 20. napjára, 1 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, az 1 napra összesen: 76.440,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-2/2020. sz. előterjesztés

 

VB 3/2020. (I.15.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GEOS Invest Hungária Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 7. – 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36824) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 18. szám előtti útpálya összesen 390 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

  1. január 22. és 23. napjára, 2 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 152.880,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-3/2020. sz. előterjesztés

 

VB 4/2020. (I.15.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Koos Weber Hungária Kft. (2040. Budaörs, Kinizsi u. 44.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37551) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa u. 30. – 34. szám előtti útpálya összesen 40 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra: 2020. január 24. napjára, 1 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, az 1 napra összesen: 9.200,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-4/2020. sz. előterjesztés

 

VB 5/2020. (I.15.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Közút és Közterület Kft. (1136. Budapest, Pannónia u. 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37902/2) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Angyal u. 1. – 3. szám előtti útpálya összesen 80 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra: 2020. január 21. napjára 1 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, az 1 napra összesen: 18.400,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-5/2020. sz. előterjesztés

 

VB 6/2020. (I.15.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a STRABAG Építőipari Zrt.  (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2/D.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú – a 5/2020. sz.  előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerinti pirossal jelölt – közterületre, a Budapest IX. kerület Pöttyös utcai metrófelszín melletti zöldterület, parkoló és útpálya összesen 250 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz 2020. január 27. – 2020. április 30. napjáig hozzájárul, melyre a fizetendő közterület-használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

Top