2019. 12.18-án 11.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával

Sz-368/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 44/2019. (XII.18.) sz. Módosította a 104/2020. (II.12.) sz. határozat

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Bumbar 87 Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey utca 14/B. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 22.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01. – 05.31. és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó 6.772,- Ft/m2/hó 85%-a

-2020. január 1. napjától – 2020. február 29. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es területére,

-2020. március 1. napjától – 2020. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére,

-2020. április 1. napjától – 2020. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére,

-2020. október 1. napjától – 2020. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére,

-2020. november 1. napjától – 2020. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es területére.

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 15 nap

(5 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

Sz-370-372/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-370/2019. sz. előterjesztés

 

VB 45/2019. (XII.18.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Csomós Anna és Kovács Rezső részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2019. december 18.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VB 46/2019. (XII.18.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060. Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hajóállomás u. összesen 3000 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett, 2020. január 06. napjától 2021. január 5. napjáig terjedő időszakra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 196 Ft/m2/nap, azaz bruttó 588.000,- Ft/nap.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-371/2019. sz. előterjesztés

 

VB 47/2019. (XII.18.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Pedrano Homes Kft. (1082. Budapest, Práter u. 29/a.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 24. – 28. szám előtti útpálya összesen 500 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru építés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

  1. január 13. napja és 2020. január 17. napja között 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a kért 2 napra összesen: 196.000,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-372/2019. sz. előterjesztés

 

VB 48/2019. (XII.18.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a STRABAG Építőipari Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2/D.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú – az Sz-372/2019. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerinti sraffozott vonallal jelölt – közterületre, a Budapest IX. kerület Pöttyös utcai metrófelszín aszfaltos és zöldterület összesen 430 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz 2020. január 1. – 2020. július 31. napjáig hozzájárul, melyre a fizetendő közterület-használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Díjcsökkentés iránti kérelem

Sz-369/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 49/2019. (XII.18.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Illés János (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 24.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti  29 m2-es pavilon után fizetendő 1.640,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 20%-kal mérsékli, a fizetendő havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Top