2019. 12.11-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban

227/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 25/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés II. határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy közterület-használat díjat 100 %-kal csökkenti.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 26/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 25/2019. (XII.11.) sz. határozatát visszavonja. 

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 27/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés I. határozati javaslatát.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 28/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés II. határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy közterület-használat díjat 100 %-kal csökkenti.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 29/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés III. határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármesterrel együtt, a Városgazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökei is folytassanak egyeztetéseket az együttműködési megállapodás előkészítése érdekében.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Sz-358/2019., Sz-358/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök

 

VB 30/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-358/2019., Sz-358/2/2019. számú előterjesztések szerinti tartalommal a Városgazdálkodási Bizottság ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt bizottsági elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

207/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 31/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 207/2019. sz. – „Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

Deutsch László, a bizottság tagja nem szavazott.

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 32/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 33/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására

228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 34/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 1. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek 2016. március 1-től 2020. december 31. napjáig szóló határozott időre kötik.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 35/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 2. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Jelen megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba és határozott időre, 2020. december 31. napjáig szól.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 36/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 3. határozati javaslatát.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 37/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 4. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek határozott időre, 2015. január 1-től 2020. december 31-ig kötik.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 38/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 5. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig kötik.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 39/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 6. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. április 1 – 2020. december 31. közötti időszak feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 40/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 7. határozati javaslatát, azzal a módosítással, hogy 2020. december 31-ig kerüljön a szerződés megkötésre.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 41/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019., 219/2/2019. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ A BKV Zrt. Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín területre forgalmirend változással járó munkaterület kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-349/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 42/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a BKV Zrt. (székhely: 1072. Budapest, Akácfa utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/202) és a (38299/3) hrsz-ú – az Sz-349/2019. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerinti piros vonallal jelölt – közterületekre, a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín összesen 548 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó munkaterület kialakítása céljára 2020. január 1. – 2020. november 30. közötti időszakra a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

Top