2021. 06.29-én 15.00 órakor megtartott ülés – kivonat

1./ A bizottság ügyrendjének módosítása

szóbeli  előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

SZMSZSZB 2/2021. (VI.29.) sz.

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság elutasítja Torzsa Sándor és Dr. Mátyás Ferenc ügyrendi javaslatát, mely szerint a Bizottság online formában munkaértekezletet tarthat.

 

Határidő: 2021. június 29. 

Felelős: Árva Péter elnök

 

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

SZMSZSZB 3/2021. (VI.29.) sz.

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság úgy dönt, hogy az Ügyrend II/1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A rendes ülések kezdési időpontja 10:00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes ülések munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.”

Határidő: 2021. június 29. 

Felelős: Árva Péter elnök

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Képviselő-testület SZMSZ felülvizsgálatának folytatása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

SZMSZSZB 4/2021. (VI.29.)

Határozat

„A Szervezeti és Működési Szabályzat Ideiglenes Szerkesztő Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiakat: 

 

  1. § A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 47. §-ának a (8)-(9) bekezdése törlődik: 

 

„(8) Az Mötv. 68. § (3) bekezdésére figyelemmel egészségügyi válsághelyzet, illetve járványügyi készültség idején a polgármester a képviselő-testület két ülése között felmerülő halaszthatatlan esetben – az Mötv 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó bármely önkormányzati ügyben dönthet. 

 

(9) A polgármester a (8) bekezdés szerinti döntéséről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”

 

  1. § Általános indoklás: „Magyarország demokratikus berendezkedése szerény és törékeny múltat tudhat maga mögött, de mi demokraták büszkék vagyunk arra, hogy a népképviseleti szervek, mint az I. és a II. világháború idején is tették a dolgukat és üléseztek. Ezért nem indokolt, hogy a jelenlegi helyzetben egyszemélyi irányítás alá kerüljön Ferencváros.” 

 

Határidő: a következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Árva Péter elnök

        (5 igen, egyhangú)

Top