2022. 05.10-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 18/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 19/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022. és 111/4/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 20/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

105/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

RÖNK 21/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

RÖNK 22/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezése, kivitelezése

Sz-188/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

RÖNK 23/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-188/2022. sz. – „Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezése, kivitelezése” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top