2022. 03.08-án 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor felhasználására

Sz-106/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 15/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-106/2022. – „Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor felhasználására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 8.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére

Sz-108/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 16/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-108/2022. – „Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 8.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

Top