2022. 02.15-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 11/2022. (II.15.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

RÖNK 12/2022. (II.15.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendeletének 4121-es során jelenjen meg a MÁV-Aszódi lakótelep csatorna tervezése 10 millió Ft összeggel.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

RÖNK 13/2022. (II.15.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/6/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

Top