2021. 12.07-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 32/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

79/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

RÖNK 33/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(3 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

RÖNK 34/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 35/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(4 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Kerékpáros szervízpontok telepítése a IX. kerületben

Sz-181/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

RÖNK 36/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy 

1./ jóváhagyja 4 darab kerékpáros szervizpont létesítését Ferencvárosban az alábbi helyszíneken:

– Haller utca 

– Tompa utca 

– Thaly Kálmán utca 

– Ecseri út-Üllői út találkozásának arra alkalmas szakaszán.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a 4 db kerékpáros szervizpont beszerzésére és telepítésére összesen bruttó 3 080 000,- Ft-ot biztosít az 5015. számú költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a 4 db kerékpáros szervizpont egy éves időtartamra vonatkozó karbantartására összesen bruttó 800.000,- Ft-ot biztosít az 5015. számú költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a 4 db kerékpáros szervizpont létesítéséhez, karbantartásához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

Top