2021. 10.12-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ 2021. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása

Sz-98/2021., Sz-98/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 21/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-98/2021. sz. – ”2021. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját az alábbiak szerint:

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás összege
1. Aranyvirág stny 3. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
2. Aranyvirág stny 7. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
3. Aranyvirág stny 9. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
4. Börzsöny u. 4. víz-, csatornavezeték felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
5. Börzsöny u. 7. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 400 000
6. Börzsöny u. 9. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
7. Börzsöny u. 15. víz-, csatornavezeték felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
8. Csengettyű u. 5. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000
9. Csengettyű u. 9. hidegvíz-, meleg víz-, cirkulációs strangok cseréje II. ütem (járulékos munkákkal)
10. Csengettyű u. 21. vízvezeték felújítása (járulékos munkákkal)
11. Csengettyű u. 21. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
12. Dési H. u. 3. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
13. Dési H. u. 5. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
14. Dési H. u. 11. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000 
15. Dési H. u. 16. kémények felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
16. Dési H. u. 19. bejárati kapu felújítása (járulékos munkákkal)
17. Dési H. u. 26. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)
18. Dési H. u. 28. erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
19. Dési H. u. 32. elektromos hálózat fővezetékeinek felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
20. Ecseri út 2. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal)
21. Ecseri út 21. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 760 000
22. Epreserdő u. 4. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
23. Epreserdő u. 14. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
24. Epreserdő u. 26. pincei elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
25. Epreserdő u. 32. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
26. Epreserdő u. 35. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000 
27. Epreserdő u. 36. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
28. Gyáli út 15/A. nyílászárók cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 600 000
29. Gyáli út 21-23. 5. ép. homlokzat felújítása folytatása (járulékos munkákkal) 1 000 000
30. Hurok u. 1. elektromos hálózat, villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
31. Ifjúmunkás u. 22. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 500 000
32. Ifjúmunkás u. 27. lépcsőház felújítása (korlátok, járulékos munkákkal) 500 000
33. Kosárka stny. 3. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
34. Kosárka stny. 7. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
35. Lobogó u. 3. pincei alapvezeték hideg-, meleg víz cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
36. Napfény u. 1. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
37. Napfény u. 13. lépcsőházi bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
38. Napfény u. 23. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000
39. Óbester u. 11. lépcsőház és kapubejárat felújítása (járulékos munkákkal) 800 000
40. Osztag u. 19. tető-, ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal) 860 000
41. Pöttyös u. 6. lépcsőházi nyílászárók felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
42. Pöttyös u. 9. erkély korlátok cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 0
43. Tagló u. 10. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 630 000
44. Távíró u. 13. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
45. Távíró u. 19. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
46. Távíró u. 24. tetőfelújítása (kémény felépítménnyel, járulékos munkákkal) 300 000
47. Toronyház u. 9. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
48. Toronyház u. 13. Toronyház u. 13. épületben lépcsőházi ablakok cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
49. Üllői út 163. víz-, esővíz, szennyvíz strangok cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
50. Üllői út 165. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 500 000
51. Üllői út 181-183-185. függőfolyosók erkélykorlátainak felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
52. Üllői út 187. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
Összesen: 21 150 000
Vágóhíd u. 30-32. 850 000
Mindösszesen: 22 000 000

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

RÖNK 22/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

RÖNK 23/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

RÖNK 24/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

(3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ P+R parkoló, vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen

66/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

 

RÖNK 25/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2021. sz. – ”P+R parkoló, vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a 2022. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására, egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására

Sz-91/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 26/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-91/2021. sz. – ”Javaslat a 2022. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására, egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a 2021. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására

Sz-88/2021.sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 27/2021. (X.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-88/2021. sz. – ”Javaslat a 2021. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

Top