2021. 09.07-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 8/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021. és 29/2/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések

37/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 9/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2021. sz. – ”Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések” című – előterjesztést az alábbi kiegészítéssel:

  • a határozati javaslat 1. pontjában a B változat
  • a határozati javaslat 2. pontjában a 2. változat

szerepeljen.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

Pataki Márton: A közvélemény-kutatás eredményét vissza fogjuk hozni a Bizottság és a Képviselő-testület elé.

 

3./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

41/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 10/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41/2021. sz. -”Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése” című – előterjesztést”.

(3 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosítására és a 4014 költségvetési sor felhasználására a játszóterek 2021. évi állapotvizsgálata alapján

Sz-59/2021. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 11/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-59/2021. sz. ”Javaslat a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosítására és a 4014 költségvetési sor felhasználására a játszóterek 2021. évi állapotvizsgálata” című előterjesztést az alábbi kiegészítéssel: 

a határozati javaslat felújításra nem javasolt, „N” betűvel jelölt játszóterein a homokozók megszüntetése, a hinták megtartása mellett.

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi sportpályák fejlesztésére a sportpályák 2021. évi állapotvizsgálata alapján

Sz-60/2021.sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 12/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-60/2021. sz. ”Javaslat az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi sportpályák fejlesztésére a sportpályák 2021. évi állapotvizsgálata alapján” című előterjesztés határozati javaslatának alábbi pontjait:

 

ssz. A kerületben található sportpálya helyszínek Döntés
1. Zombori utca karbantartással megtartandó
2. Madaras park karbantartással megtartandó
3. Ifjúmunkás utca 32. funkcióváltás
4. Ifjúmunkás utca 28-30. funkcióváltás/felújítás
5. József Attila ltp. Sportkert (Nyúldomb) funkcióváltás/nagyobb mértékű felújítás lakossági egyeztetéssel/tervezés

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

RÖNK 13/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 39/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

RÖNK 14/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 40/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

RÖNK 15/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. – ”Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Kupakgyűjtő szívek telepítése

28/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

 

RÖNK 16/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2021. sz. – ”Kupakgyűjtő szívek telepítése” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

a József Attila-lakótelep Dési Huber- Napfény utca kereszteződésénél lévő parkrész helyett a Napfény u. 6. sz. alatt található szelektív hulladékgyűjtő sziget. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat a 2021. évi faültetéssel kapcsolatos 5014 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására

Sz-62/2021.sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 17/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 5014. számú „Faültetés” elnevezésű költségvetési sora teljes keretösszegének faültetésre történő felhasználását, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és a vállalkozási szerződés nyertes vállalkozóval történő megkötéséről.

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Javaslat szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolására a József Attila-lakótelepen

Sz-48/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

RÖNK 18/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy az Sz-48/2021. sz. – Javaslat szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolására a József Attila-lakótelepen” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

RÖNK 19/2021. (IX.7.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A József Attila Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy

1./ a 1098 Budapest, Börzsöny utca 19. szám előtti, a 1098 Budapest, Toronyház utca Lobogó utca sarkán található, valamint a 1098 Budapest, Epreserdő utca 32. szám alatti ingatlannal szemben üzemelő szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolását támogatja.

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy a hulladékgyűjtő tartályok visszavonását kezdeményezze, illetve folytassa le a tárgyalásokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. illetékeseivel.”

 (2 igen, 4 tartózkodás)

Top