2021. 07.27-én 8.30 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában.

16/2021. sz., 16/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 5/2021. (VII.27.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021., 16/2/2021. sz. ”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című előterjesztések határozati javaslatait. 

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt)

 

2./ A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről

Sz-31/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

RÖNK 6/2021. (VII.27.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-31/2021. számú – ”A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről” című – előterjesztés határozati javaslatát. 

Határidő: 2021. július 28.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 (4 igen, 1 tartózkodás)

Top