2021. 07.14-én 08.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

14/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők

 

RÖNK 2/2021. (VII.14.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. számú, „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 14/2021. sz. előterjesztés ” című előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

 

RÖNK 3/2021. (VII.14.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. számú, „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 14/2021. sz. előterjesztés ” című előterjesztés döntési javaslatát.

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, egyhangú)

Top