2020. 10.06-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 40/2020. (X.6.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, 1 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Tájékoztató a Részönkormányzat területén 2020. évben végzett útjavítási munkákról

Sz-212/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

3./ Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megépülő sportparkok megvalósulásának jelenlegi állásáról

Sz-213/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

4./ Tájékoztató az évelő virághagyma beszerzésről és a beérkezett lakossági pályázatokról

Sz-214/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top