2020. 09.08-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 36/2020. (IX.8.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. sz. – ”Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(4 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásba 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 37/2020. (IX.8.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(4 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásba 5 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására

Sz-197/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 38/2020. (IX.8.)

Határozat

1./ A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal közös pályázatot ír ki az Sz-197/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal és formában.

 

2./ A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy támogatja a kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 3205 „Környezetvédelem” sora terhére 1.500.000 forint keretösszeget biztosítását, legfeljebb 1200 csomag virághagyma beszerzésére.

Határidő: a lakossági pályázat kiírására: 2020. szeptember 14. (hétfő).

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, egyhangú)

Top