2020. 07.28-án 9.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 31/2020. (VII.28.)

Határozat

A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat a 3928-as költségvetési sorban szereplő Társasház felújítás pályázat költségvetés módosításában javasolt 120 millió forinttal egyetért, és felkéri Polgármester Asszonyt a pályázat mielőbbi kiírására.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

 

RÖNK 32/2020. (VII.28.)

Határozat

A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a területén lévő játszóterek I. ütemének felújítására a 4014-es költségvetési sor 120 millió forinttal történő megemelését. Egyúttal felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a Pöttyös utca 9. és a Távíró u. 24. sz. alatti játszóterek tekintetében indítsa el a kivitelezési eljárásokat.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

 

RÖNK 33/2020. (VII.28.)

Határozat

A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MÁV lakótelep csatornatervezési sorát 10 millió forinttal emelje meg, és ez az összeg a költségvetésen belül egy külön soron szerepeljen. Ezt tárgyalja meg a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

 

RÖNK 34/2020. (VII.28.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt.

 (4 igen, 1 tartózkodás)

Top