2020. 03.12-én 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

70/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 15/2020. (III.12.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2020. sz. – ”Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal

73/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester, Takács Krisztián képviselő

 

RÖNK 16/2020. (III.12.)

Határozat

 A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2020. sz. – ”Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2020., 60/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

 

RÖNK 17/2020. (III.12.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 60/2020. sz.- ”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)– előterjesztést a fent elhangzott módosításokkal.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Beszámoló a József Attila-lakótelep egészségügyi ellátásáról

Sz-111/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 18/2020. (III.12.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzata a József Attila-lakótelep egészségügyi ellátásáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Tájékoztató a kerületben végzett gallyazásokról és a 2019. évi faültetésről, valamint a zöldhulladék kezelésről, elszállításról, komposztálási programokról

Sz-69/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

6./Tájékoztató a Budapest IX. kerület József Attila-lakótelep játszótér felújítási terveiről 

Sz-96/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top