2020. 01.16-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 

Sz-6/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Hidasi Gyula elnök

 

RÖNK 2/2020. (I.16.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy az Sz-6/2020. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a József Attila Városrészi Önkormányzat ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2020. január 16.

Felelős: Hidasi Gyula bizottsági elnök

(7 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Beszámoló a FESZOFE Kft. 2019. évben végzett munkáiról, 2020. évi tervek

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető-igazgatója

 

RÖNK 3/2020. (I.16.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a FESZOFE Kft. 2019. évben végzett munkáiról és a 2020 évi tervekről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: 2020.január 16. 

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

RÖNK 4/2020. (I.16.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat felkéri Jegyző urat, készítessen előterjesztést a József Attila-lakótelep egész területére az úszótelekekre vonatkozó hóeltakarítási ütemtervről házankénti bontásban.

Határidő: következő rendes ülés

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

        Hidasi Gyula képviselő

        Csóti Zsombor képviselő

        Sajó Ákos képviselő

 

RÖNK 5/2020. (I.16.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2020. sz. – ” a József Attila lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 16.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Beszámoló a Bp. IX. kerület József Attila-lakótelep Csengettyű utca 16., valamint Hurok utca 1. játszótér felújítási munkáinak terveiről

Sz-7/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

RÖNK 6/2020. (I.16.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a József Attila-lakótelepen 2020. évre tervezett Csengettyű u. 16., valamint Hurok utcai játszótér felújítási munkáiról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: 2020. január 16.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

 

(7 igen, egyhangú)

Top