2022. 05.11-én 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

98/2022. sz. című előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 18/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 98/2022. sz. című előterjesztés– ” Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása” c. előterjesztés vonatkozásában Dr. Kiss Róbert megbízását.

                    (1 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 19/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. – ”Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 20/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022. és 111/4/2022. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.”

(6 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 21/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

PEB 22/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

 

6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

132/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 23/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2022. sz. – „A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

PEB 24/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 

108/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

PEB 25/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 108/2022. sz. – „2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 26/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2022. sz. – „Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

 (3 igen, 3 nem)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

130/2022., 130/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

 

PEB 27/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2022. sz. – „Módosító indítvány a 130/2022. sz. előterjesztéshez” című előterjesztést.”

 (3 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 28/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2022. sz. – „Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top