2022. 05.11-én 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. 05.11-én 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés

PEB 18/2022. (V.11.) sz. 1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása
PEB 19/2022. (V.11.) sz. 2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
PEB 20/2022. (V.11.) sz. 3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
PEB 21/2022. (V.11.) sz. 4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáró
PEB 22/2022. (V.11.) sz. 5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
PEB 23/2022. (V.11.) sz. 6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
PEB 24/2022. (V.11.) sz. 7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
PEB 25/2022. (V.11.) sz. 8./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
PEB 26/2022. (V.11.) sz. 9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 
PEB 27/2022. (V.11.) sz. 10./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
Top