2022. 01.26-án 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022.sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 4/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 5/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022 és 6/3-4/2022.. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 6/2022. (I.26.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására

10/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 7/2022. (I.26.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2022. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

19/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 8/2022. (I.26.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 19/2022. sz. – ”Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra

22/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 9/2022. (I.26.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 22/2022. sz. – ”Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

Top