2022. 01.19-én 14.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ 2022. évi forrásmegosztás véleményezése

4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 2/2022. (I.19.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2022. – ”2022. évi forrásmegosztás véleményezése” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 20.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

Top