2021. 11.10-én 14.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021. és 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 19/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. és 73/2/2021. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (3 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

PEB 20/2021. (XI.10.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. sz. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(4 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

68/2021., 68/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

PEB 21/2021. (XI.10.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2/2021. sz. – ” Módosító indítvány a 68/2021. sz. előterjesztéshez)” című – előterjesztést.”

(3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 22/2021. (XI.10.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2021. sz. – ”Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egy fordulóban)

86/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 23/2021. (XI.10.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2021. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egy fordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, egyhangú)

Top