2021. 10.13-án 14.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

PEB 15/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 16/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

PEB 17/2021. (X.13)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

 

 (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

Top