2021. 09.08-án 14.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 9/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., 29/2-3/2021. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.”

(2 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

24/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 10/2021. (IX.8.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 24/2021. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

PEB 11/2021. (IX.8.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)című – előterjesztést.”

 (2 igen, 2 nem)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

PEB 12/2021. (IX.8.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)című – előterjesztést.”

 (2 igen, 2 nem)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

PEB 13/2021. (IX.8.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. – ”Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításárólcímű – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(3 igen, 1 tartózkodás)

Top