2021. 07.14-én 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
14/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselő

PEB 5/2021. (VII.14.) sz.
Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2021. július 16.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, egyhangú)

Top