2021. 07.05-én 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 2/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2021. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (4 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)

7/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 3/2021. (VII.5.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2021. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, egyhangú)

Top