2020. 10.07-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendjének módosítása

Sz-217/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

 

PEB 48/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy ügyrendjét 2020. október 7. napjától az alábbiak szerint módosítja:

Az Ügyrend II. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.1. A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a képviselő-testületi ülést megelőző napon. A rendes ülések kezdési időpontja 14:30 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet.”

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 49/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. –  „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(3 igen, 1 nem)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására  (I. forduló) 

177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 50/2020. (X.7.) Visszavonta az 54/2020. (X.7.) sz. határozat

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2020. sz. – ” Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására  (I. forduló) című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Média cég alapítása

141/3/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

PEB 51/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a 185/2020. sz. – „Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére” című napirend előterjesztéssel folytatja.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

5././ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére

185/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

 

PEB 52/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 185/2020. sz. – „Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére” című– előterjesztést.

Határidő: 2020.október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Média cég alapítása

141/3/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

PEB 53/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/3/2020. sz. – ” Média cég alapítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020.október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására  (I. forduló) 

177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 54/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a PEB 50/2020. (X.7.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(4 igen egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 55/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy Jancsó Andrea 177/3/2020. sz. módosító indítványát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(3 igen, 1 nem)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 56/2020. (X.7.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2020. és a 177/2-3/2020. sz. –  „Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására  (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(3 igen, 1 nem)

Top