2020. 09.09-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 36/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020. – „Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (3 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 37/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020. – „Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (1 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 38/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020. – „Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (2 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.).

 

PEB 39/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020. – „Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 40/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. sz. – ” Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására  (I. forduló) 

146/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 41/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 146/2020. sz. – ” Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

133/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 42/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztés első határozati javaslatát.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 43/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztés második határozati javaslatát.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

5././ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

PEB 44/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 162/2020. sz. – ” Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása” című – előterjesztést.

 

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 45/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Médiacég alapítása

141/2020., 141/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 46/2020. (IX.9.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/2020., 141/2/2020. sz. – ” Médiacég alapítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 2 nem)

Top