2020. 07.29-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 32/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (3 igen, 1 nem)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

2./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 33/2020. (VII.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2020. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

 

PEB 34/2020. (VII.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2020. sz. – ” Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 1 nem)

Top