2020. 06.29-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Önálló képviselői indítvány (Saját vendéglátó ipari egységeink megsegítése)

113/1/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

 

PEB 24/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/1/2020. sz. – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című – előterjesztést.”

(2 igen, 1 nem, 3 tartózkodással)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 25/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2020. – ”Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására)” című – előterjesztést.”

(2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Jelentés a gazdasági társaságok jogi, gazdasági, pénzügyi átvilágításáról

104/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 26/2020. (VI.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a 104/2020. sz. – ”Jelentés a gazdasági társaságok jogi, gazdasági, pénzügyi átvilágításáról” című – előterjesztést leveszi napirendről.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

105/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 27/2020. (VI.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Takács Máriusz Képviselő módosító indítványát a 105/2020. sz. – ” Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve” című – előterjesztést azzal  kiegészítéssel, hogy a beszámolóból kerüljön kivételre a következő mondat: „A Felügyelő Bizottság mulasztást követett el, mivel nem hozott döntést, hogy mi történjen a képződött nyereséggel. (Az, hogy a jelentésben szerepel, miszerint ez az összeg saját tőke értékét növeli, önmagában nem elegendő).” 

 

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 28/2020. (VI.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2020. sz. – ” Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve/b>

92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 29/2020. (VI.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

PEB 30/2020. (VI.29.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2020. sz. – ” Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, egyhangú)

Top