2020. 03.11-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

6/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

 

PEB 20/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2020. – ” Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

 

PEB 21/2020. (III.11.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2020., 60/2/2020. sz. – ”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása

86/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 22/2020. (III.11.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2020. sz. – ”Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

Top