2020. 02.12-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6-13/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 13/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/7/2020. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 14/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 

(2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 15/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6-13/2020. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket.”

 

 (2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

PEB 16/2020. (II.12.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020. sz. – ”Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

44/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 17/2020. (II.12.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 44/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(3 igen, 2 nem)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról

61/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

PEB 18/2020. (II.12.)

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 61/2020. sz. – ”Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen, 2 tartózkodás)

Top