2020. 01.29-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-5/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 4/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/5/2020. sz. – ”Módosító javaslat a 4/2020. számú előterjesztéshez” című – előterjesztését.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 5/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 0 nem 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 6/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2020. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

19/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

PEB 7/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 19/2020. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, 

Csóti Zsombor képviselő, 

Hidasi Gyula képviselő, 

Sajó Ákos képviselő

 

PEB 8/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2020. sz. – ”Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása

12/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 9/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 12/2020. sz. – ”Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra

17/2020., 17/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 10/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 17/2/2020. sz. – ”Javaslat a 17/2020. számú előterjesztés módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 11/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 17/2020. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, egyhangú)

Top