2020. 01.27-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése

7/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 2/2020. (I.27.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2020. sz. – ” 2020. évi forrásmegosztás véleményezése” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 27.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, egyhangú)

Top