2019. 12.11-én 17.00 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Sz-355/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

 

PEB 34/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Takács Máriusz önkormányzati képviselő tag helyettesíti.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 35/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlay Balázs bizottsági tag írja alá.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

 

 (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 36/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlay Balázs bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Árva Péter bizottsági tag jogosult.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 37/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-355/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy 

– a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Takács Máriusz önkormányzati képviselő tag helyettesíti,

– a jegyzőkönyvet Kállay Gáborné, a bizottság elnöke és Szoboszlay Balázs bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Szoboszlay Balázs helyett Árva Péter bizottsági tag jogosult

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Kállay Gáborné bizottsági elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 38/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 39/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ 2020. évi éves ellenőrzési terv

213/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

PEB 40/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 213/2019. sz. – ”2020. évi éves ellenőrzési terv” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására

214/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 

 

PEB 41/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 214/2019. sz. – ”Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 42/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadja a Bizottság Elnökének módosító javaslatát, és egy későbbi időpontban javasolja a január 9-re tervezett testületi ülés összehívását.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 43/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadja a 219/2/2019. sz. – ” Módosító javaslat a 219/2019. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 44/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú)

Top