2021. július 16-án 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

14/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

428/2021. (VII.16.) sz.

Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról név szerinti szavazással dönt.

Határidő: 2021.július 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 7 tartózkodás)

 

429/2021. (VII.16.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14/2021.sz. „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című eredeti előterjesztésről szavaz, melynek nem része a szóbeli módosító javaslat.”

 (6 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)

 

430/2021. (VII.16.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Baranyi Krisztina polgármester által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

„További határozati javaslat elfogadását kérem az alábbiak szerint: 

  1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Főpolgármestert, hogy haladéktalanul hívja össze Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés), és kezdeményezze a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 93. § (1a) bekezdésének hatályon kívül helyezését. 
  2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közgyűlés tagjait, hogy a Közgyűlésen fogadják el a Főpolgármesternek a Rendelet módosítására irányuló – jelen határozat 1. pontja szerinti – előterjesztését.

Határidő: 2021. 07. 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Általános indokolás az alábbiak szerint módosul: 

„Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1a) bekezdése, illetve az annak nyomán elfogadott Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 47. § (8) bekezdése a helyhatóság gördülékeny üzemelését szándékozik biztosítani a veszélyhelyzetben bizonytalanná vált önkormányzati működés közben. A rendelkezések alapján a Főpolgármester, illetve Budapest IX. kerület Ferencváros Polgármestere jogszabályban rögzített több szigorú kritérium együttes fennállása esetén hozhat csak határozatot, így nem csorbulnak érdemben a Képviselő-testület tagjainak jogosítványai sem. 

Mégis indokolt ezeknek a rendeleti szabályoknak a megszüntetése, tekintettel Magyarország demokratikus berendezkedésének szerény és törékeny múltjára, az I. és II. világháborúk idején is a dolgukat tevő és ülésező népképviseleti szervekre.”

A módosítás oka az Általános indokolás pontosítása.”

(1 igen, 14 nem, 1 tartózkodás)

 

431/2021. (VII.16.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Torzsa Sándor által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:

Az általános indoklás részbe a következő mondat kerül: „Az elmúlt időszak önkormányzati ülései bizonyították, hogy a rendelkezés okafogyottá vált.”

Határidő: 2021. július 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 3 tartózkodás)

 

432/2021. (VII.16.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen egyhangú)

Top