2022. 05.12-én 9.00-kor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

94/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

143/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság – 94/2022. sz. előterjesztés mellékletét képező – 2021. évi beszámolóját.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

2./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására

114/2022., 114/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

144/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává Farkas Ádámot megválasztja.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 nem)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

145/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság tagjává Takács Krisztián önkormányzati képviselőt megválasztja.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

146/2022. (V.12.) sz.

Határozat

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.1. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Dr. Molnár Gergely Pétert 2022. május 13. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FEV IX. Zrt. alapító okiratának 14.8.5. pontját az alábbira módosítja:

„14.8.5. Dr. Molnár Gergely Péter

lakcíme: 1116 Budapest Kondorosi út 8/a A épület II. emelet 5. ajtó.

anyja születési neve: Bóta Rózsa Éva

jogviszony kezdete és vége: 2022. 05. 13. – 2024. 11. 25.-ig”

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
 2. a) gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról.
 3. b) az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Határidő: 2022. május 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

3./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

130/2022., 130/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

 

147/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2022. (..) önkormányzati rendeletet a 130/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és az ülésen elhangzott kiegészítéssel rendelet-tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit, címzetes főjegyző a kifüggesztésért

(12 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

4./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 

98/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

148/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja.”

 (4 nem, 8 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

149/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló …./2022. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el..

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 6 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 6 tartózkodás mellett megalkotja 6/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról.

 

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

150/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 124/2022. sz. – Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve című – előterjesztést leveszi a napirendről.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

l

7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

151/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/2022., 111/2-4/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket a napirendjéről leveszi.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

152/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022., 105/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

153/2022. (V.12.)

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 105/2/2022. sz. – Módosító javaslat a 105/2022. sz. előterjesztéshez című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 2 nem)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

154/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotja 7/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

10./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez

64/4-6/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

155/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 64/4/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 64/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést elfogadja.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

156/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 64/6/2022. sz. – ”Módosító javaslat” című – előterjesztést elfogadja.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotja 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

11./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

33/3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő Baranyi Krisztina polgármester

 

156/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 33/3/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című – előterjesztéseket a napirendjéről leveszi.”

 (3 igen, 10 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 5 nem mellett megalkotja 9/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

a.) 66/2-3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 10/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

67/22022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 11/2022. (V.18.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

13./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

132/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

158/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendeletet a 132/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

14./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

159/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendeletet a 106/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(15 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

15./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására

115/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

16./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés 

108/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

160/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 108/2022. számú előterjesztés melléklete szerinti 2021. évi éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési jelentést. 

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

17./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra

96/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

161/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 2.3.2.6. pontja alapján 217.170.000,- forint támogatásban részesített MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 2021. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 2.3.2.6. pontja alapján 217.170.000,- Ft – azaz kettőszáztizenhétmillió-százhetvenezer forint – támogatást nyújt az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 3961. számú sorának terhére, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

18./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

102/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

162/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését a 102/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

19./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)

123/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

163/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1./ a 2022/2023-as tanévre, az alábbi iskolák – a Belső-Pesti Tankerületi Központ javaslata alapján – rászoruló tanulói részére, önként vállalt feladatként heti 4 napra (hétfőtől-csütörtökig) korpás kiflit és poharas tejet, heti 1 napra (péntek) hűtött desszertet („túró rudit”) biztosít a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 3/2022. (II.22.) számú költségvetési rendelete 3352. számú „Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére” költségvetési sora terhére.

 1. Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola
 2. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
 3. Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola
 4. Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
 5. Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
 6. Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola
 7. Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és AMI
 8. Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium
 9. Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
 10. DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium 

és Gyermekotthon

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a korpás kifli, a hűtött desszert („túró rudi”) és a poharas tej beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, továbbá az annak nyertesével kötendő szerződés megkötéséről a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságot, hogy vizsgálja meg a rászoruló gyermekek ellátására irányuló program eredményességét, szükség esetén tegyen javaslatot a program átalakítására.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Torzsa Sándor Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnök 

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

20./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára

122/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

164/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 5.500.000,- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. Bakelit Multi Art

Center Alapítvány

közüzemi és működési költség 400.000,- Ft
2. Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány közüzemi és működési költség 400.000,- Ft

(pály.1-3 pontjára, és a 

4 pontnál csak karbantartásra)

3. Hiszünk Benned! Alapítvány az alapítvány az Üllői út 53/b. sz. alatti telephelyének közüzemi és működési költsége 0,- Ft
4. Itt és Most Társulat Művészeti

Alapítvány

közüzemi, távfelügyeleti költség és bérleti díj 635.000,- Ft

(bérleti díj kivételével)

5. Írott Szó Alapítvány közüzemi és működési költség 300.000,- Ft

(csak közüzemi költségre)

6. Szőke István Alapítvány működési költség 0,- Ft
7. Védett Átkelő Alapítvány  közüzemi és működési költség 441.000,- Ft

(installáció és anyagköltség kivételével)

Összesen: 2.176.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

165/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 4.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Hendikep Alapítvány IX. ker. DIÓ Ált.Iskola és Készségfejl.Szakisk. fogyatékos diákjai részére állatsimogató kirándulás a Normafán 200.000,-Ft
2. Horizont Szociális Alapítvány egynapos élményprogramok a hátrányos helyzetű gyermekek részére a FESZGYI H52-vel 245.000,-Ft
3. Szőke István Alapítvány családok részére kirándulás 0,-Ft
4. Artemisszió Alapítvány 5 napos programsorozat 400.000,-Ft
Összesen: 845.000,-Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

166/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a szociális tevékenységek támogatása meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 3.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. Kézenfogva Alapítvány fogyatékos emberek/fogyatékos gyermeket nevelő családok számára konzultációs foglalkozás 300.000,-Ft
2. Konkáv Alapítvány 5 napos tábor a Konkáv-ba járó gyerekeknek,társasjáték ped. és angol nyelvi foglalkozások 300.000,-Ft
3. Szőke István Alapítvány 6 db. komplett számítógép vásárlása 0,-Ft
4. Hiszünk Benned! Alapítvány összefoglaló az óvodai és iskolai érettség kritériumairól a szülők részére, kiadványok megvalósítása 400.000,-Ft
Összesen: 1.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

167/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 6.500.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Kisgyerekes szülők részére zenés szabadidős programok tartása 2 alkalommal. 290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítvány képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

168/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 6.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 8 kortárs képzőművészeti kiállítás rendezése a 2B Galériában. 650.000,-Ft 
2. Amadé Zenei Alapítvány Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójának megünneplése iskolások részére rendezett darabbal. 250.000,-Ft
3. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Népi játszóház és alkotóműhely adventi programja 0,- Ft 
4. Ars Sacra Alapítvány Ars Sacra fesztivál tartása kerületi intézményekben 350.000,-Ft 
5. Artemisszió Alapítvány közösségi program tartása 450.000,-Ft 
6. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány kerületi óvodások és kisiskolások részére program szervezés 0,- Ft 
7. Konkáv Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése 150.000,-Ft 
8. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 6 napig tartó, összművészeti fesztivál, vendégfellépők, képzőművészeti, irodalmi és zenei programok tartása. 700.000,-Ft 
9. Savaria Barokk Zenekar Alapítvány Henry Du Mont szűz Mária tiszteletére komponált mű bemutatása a Páli Szent Vince Plébániatemplomban 250.000,-Ft 
10. Szőke István Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése  0,- Ft 
11. Védett Átkelő Alapítvány A Galéria 10.évfordulójának megünneplése 300.000,-Ft 
12. Giving Hungary (Adományozó Magyarország) Kulturális és Adománygyűjtő-szervező Alapítvány középiskolások számára rendezett darabokat kívánnak bemutatni 80.000-, Ft
Összesen: 3.180.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

169/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 2.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány József Attila versek, és kortárs komolyzenei előadás 130.000,-Ft
2. Hiszünk Benned! Alapítvány Közös workshop, játszószoba a nehézségekkel élő, és ép fejlődésmenetű gyermekek részére 130.000,-Ft
3. Szőke István Alapítvány Kézműves tevékenységek szervezése, kézműves hagyományok továbbvitele 0,-Ft
4. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Zöldövezeti környezetbe szervezett kirándulások 150.000,-Ft
5. Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány Közös adventi koszorú készítés pasztellrajz 600.000,-Ft
Összesen: 1.010.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

170/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a 2022. évi kulturális tevékenységek támogatása a József Attila-lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 3.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati program 2022. évi pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Felnőtt és nyugdíjas korosztály számára gasztrokulturális koncertélmény 290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek támogatása a József Attila-lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítvány képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

21./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására

101/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

171/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja a KT. 417/2020. (VII.30.) számú határozata alapján civil szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 120.000,- 
2. Kikapcs Alapítvány 400.000,-

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ elfogadja a KT. 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján civil szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. Bakelit Multi Art Center Alapítvány 150.000,- 
2. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 600.000,- 
3. Védett Átkelő Alapítvány 600.000,- 

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ elfogadja a KT. 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati támogatásban részesített Kettőspont Alapítvány „Interaktív gyermekelőadások Ferencvárosban” című pályázati beszámolóját 280.000,- Ft összegben.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-3. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

22./ Alapítványi kérelmek

117/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

172/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 2021. évi szociális tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. június 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. július 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosítására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: hozzájárul a 2021. évi kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Szőke István Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. április 8. napjára, az elszámolási határidő 2022. május 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Szőke István Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

23./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

97/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

173/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, amelyhez a 2023. évi költségvetésben a korábbi pályázati fordulókban megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 2.000.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 2023. évi költségvetés tervezésekor 2.000.000,- Ft „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési soron történő elkülönítéséről.

Határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ vállalja a felsőoktatási tanulmányokat folytató „A” típusú pályázaton támogatottak részére a 10 tanulmányi hónapra történő ösztöndíj folyósítását a 2023. költségvetési évben; valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ”B” típusú pályázaton támogatottak részére az 5 tanulmányi hónapra történő ösztöndíj folyósítását a 2023. költségvetési évben. 

Határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a fennmaradó 25 tanulmányi hónap ”B” típusú ösztöndíjához szükséges összeget a 2024-2026. évek költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Határidő: a 2024. – 2026. évek költségvetéseinek elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 29/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletét vizsgálja felül és indokolt esetben tegyen javaslatot annak módosítására, vagy a felsőoktatásban résztvevő, rászoruló kerületi fiatalok egyéb támogatására.

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

24./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére

121/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

174/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4b) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vonatkozásában 

 1. július 1. napjától az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási (költségvetés tervezése, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása) és ahhoz kapcsolódó feladatok (finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása) működtetési, üzemeltetési, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátására a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelöli ki.”

 (9 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

25./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

120/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

175/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2022. évben önként vállalt feladatként biztosítja.

2./ a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és táborvezetők étkeztetési, utazási és a mosatási költségeit a 120/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 2022. évi költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

26./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére

100/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

176/2022. (V.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  FESZOFE Nonprofit Kft. Budapest IX.,  Boráros tér 2. fszt. V. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének  egyidejű megszüntetése mellett a Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a FESZOFE Nonprofit Kft. használatába adja, valamint hozzájárul, hogy a Társaság az ingatlant telephelyeként használja, azt a Társaság létesítő okiratában és a cégnyilvántartásban feltüntetheti.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyeként történő felvétele, és a Budapest IX. Boráros tér 2. fszt. V. szám alatti telephely megszüntetése érdekében.

Határidő: 30 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

 

27./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára

99/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

177/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. szám alatti helyiséget oktatási tevékenység végzése céljára 2025. május 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 456.757 Ft + ÁFA/hó összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 10.400 Ft + ÁFA/hó összegben kerül megállapításra, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.

Határidő: 30 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

28./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása

104/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

178/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság közötti telekalakítási megállapodás – a 104/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező – módosítását tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy abban szükség esetén a szerződés érdemét nem érintő változtatásokat megtegye és a végleges szerződést aláírja.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

29./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása

118/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

179/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a „Pro Facultate Ferencváros” díjat Gosztom Istvánné, Juhász Zsuzsanna, Kenyó Ágnes és Wágner Ferenc Péterné részére adományozza.

Határidő: 2022. június 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (14 igen, egyhangú)

(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

 

30./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása

116/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

180/2022. (V.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” címet Túri Ágnes részére adományozza.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

 

A 29-30. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, valamint a 31. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 181-189/2022. (V.12.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

Top