2022. 05.12-én 9.00-kor tartott rendes nyílt ülés

2022. 05.12-én 9.00-kor tartott rendes nyílt ülés

143/2022. (V.12.) sz. 1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
144/2022. (V.12.) sz. 2./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására
147/2022. (V.12.) sz. 3./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
148/2022. (V.12.) sz. 4./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 
149/2022. (V.12.) sz. 5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
150/2022. (V.12.) sz. 6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
151/2022. (V.12.) sz. 7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
 

152/2022. (V.12.) sz.

8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
153/2022. (V.12.) sz. 9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
155/2022. (V.12.) sz. 10./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez
156/2022. (V.12.) sz. 11./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
158/2022. (V.12.) sz. 13./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
159/2022. (V.12.) sz.

 

14./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
160/2022. (V.12.) sz. 16./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés 
161/2022. (V.12.) sz. 17./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra
162/2022. (V.12.) sz. 18./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
163/2022. (V.12.) sz. 19./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)
164/2022. (V.12.) sz. 20./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
171/2022. (V.12.) sz. 21./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
172/2022. (V.12.) sz. 22./ Alapítványi kérelmek
173/2022. (V.12.) sz. 23./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához
174/2022. (V.12.) sz. 24./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
175/2022. (V.12.) sz. 25./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
176/2022. (V.12.) sz. 26./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
177/2022. (V.12.) sz. 27./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
178/2022. (V.12.) sz. 28./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása
Top