2022. 03.25-én 8.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására

90/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

125/2022. (III.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.”

 (4 igen, 3 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt.

 

 

Top