2022. 03.04-én 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat
1.) Beregszász városának támogatása a kialakult háborús helyzetre tekintettel

56/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea,
Kállay Gáborné, Mezey István, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Torzsa Sándor, Takács Zoltán, Takács
Máriusz, Takács Krisztián, Zombory Miklós
87/2022. (III.4.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a rendkívüli háborús helyzetre tekintettel Beregszász városát 5 millió forinttal támogatja a 3423 számú
költségvetési sor terhére.
2./ menedékhelyként megnyitja a Budapest IX. Illatos út 3-5. szám alatti Ferencvárosi Munkásszállót
testvérvárosa, Beregszász lakosai részére.
3./ ideiglenes bizottságot állít fel az orosz-ukrán háború kapcsán, a Ferencvárosi Önkormányzat hatás- és
feladatkörébe eső problémák kezelésére, valamint Beregszász testvérváros és Ferencváros közigazgatási
területére érkező menekültek segítésére, amelynek tagjai:
– Csóti Zsombor, önkormányzati képviselő – a bizottság elnöke
– Gyurákovics Andrea, önkormányzati képviselő
– Jancsó Andrea, önkormányzati képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Csóti Zombor elnök
(13 igen, egyhangú)
2.) Támogatási Szerződés Beregszász Városi Tanácsával

62/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
88/2022. (III.4.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Beregszászi
Városi Tanács részére 5.000 eFt támogatást nyújt a 3423 Testvérvárosi kapcsolatok költségvetési sor terhére a
62/2022. sz. előterjesztés mellékletében foglalt támogatási szerződésben meghatározott célra, és felkéri a
polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésre.
Határidő: 2022. március 10.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(14 igen, egyhangú)
Top