2022. február 17-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
43/2022. (II.17.) sz.1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
47/2022. (II.17.) sz.2./ Tájékoztató a munkásszálló kivitelezésével kapcsolatban
48/2022. (II.17.) sz.3./ A FEV IX. Zrt. alapszabály módosítása
49/2022. (II.17.) sz.4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása
52/2022. (II.17.) sz.5./ Alapító okiratok módosítása
56/2022. (II.17.) sz.6./ Döntés az 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításáról
57/2022. (II.17.) sz.7./ Javaslat törvénymódosítás kezdeményezésére
58/2022. (II.17.) sz.8./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése
59/2022. (II.17.) sz.9./ A VÁGÓ-TON Kereskedelmi Bt-vel szemben fennálló bérleti díj követelés mérséklése
61/2022. (II.17.) sz.10./ Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye
62/2022. (II.17.) sz.11./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
66/2022. (II.17.) sz.12./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
68/2022. (II.17.) sz.13./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében felülvizsgálatra kerülő „UNIX telephely és környéke” kerületi építési szabályzata ügyében
70/2022. (II.17.) sz.14./ Döntés partnerségi egyeztetés lezárásáról, Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében készülő „Gubacsidűlő területére” kerületi építési szabályzata ügyében
72/2022. (II.17.) sz.15./ Európai Unió által finanszírozott „ParkPad” projekten való részvételről szóló döntés
73/2022. (II.17.) sz.16./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
74/2022. (II.17.) sz.17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
75/2022. (II.17.) sz.18./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre
76/2022. (II.17.) sz.19./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására
77/2022. (II.17.) sz.20./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására
78/2022. (II.17.) sz.22./ Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás
79/2022. (II.17.) sz.23./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
80/2022. (II.17.) sz.24./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Top