2022.01.27-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására

11/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

4/2022. (I.27.) sz. Visszavonta az 5/2022. (I.27.) sz. határozat

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ 2022. január 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 1.170.000 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 36.000 Ft-ban állapítja meg.

2./ 2022. január 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 175.500 Ft-ban állapítja meg.

3./ 2022. január 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 585.000 Ft-ban állapítja meg.

4./ 2022. január 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 87.750 Ft-ban állapítja meg.”

 (3 igen, 8 nem, 2 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós távol

 

5/2022.(I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2022. (I.27.) sz. határozatot visszavonja.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós távol

 

6/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ 2022. január 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 1.170.000 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 36.000 Ft-ban állapítja meg.

2./ 2022. január 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 175.500 Ft-ban állapítja meg.”

(3 igen, 6 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián nem 

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós távol

 

7/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ 2022. január 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 585.000 Ft-ban állapítja meg.

2./ 2022. január 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 87.750 Ft-ban állapítja meg.”

(2 igen, 8 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor nem

Deutsch László tartózkodott 

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián nem 

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós távol

 

8/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Reiner Roland főállású alpolgármester havi illetményét 2022. január 1. napjától a polgármesteri illetmény 70%-ában állapítja meg. 

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt tartózkodott 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

2./ Az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, pályázati projekt keretében készült klímastratégia elfogadása

21/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

9/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Ferencvárosi klímastratégia” című dokumentumot. A Képviselő-testület a Ferencvárosi Klímastratégiát a februári közmeghallgatással mutatja be, tárgyalja.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 nem)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László nem

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (…..) önkormányzati rendeletet egyfordulóban tárgyalja.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László nem szavazott

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

11/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3928-as sorra 150 millió forintot átcsoportosít a következő sorok terhére: a 3212-es sorról 20 millió forintot, a 3422-es sorról 10 millió forintot, a 3925-ös sorról 10 millió forintot, 3217-es sorról 10 millió forintot, 5013-as sorról 25 millió forintot és az 5017-es sorról szintén 25 millió forintot. 

A fennmaradó 50 millió forintot a zárszámadáskor a szabad maradvány terhére megemeli az Önkormányzat a 3928-as sorra.”

(6 igen, 12 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor tartózkodott

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula tartózkodott

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt tartózkodott 

Takács Krisztián tartózkodott

Takács Máriusz tartózkodott

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor tartózkodott

Zombory Miklós igen

 

12/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés II. fordulójára a 3928-as soron 100 millió forint szerepeljen társasház felújításra. 

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 7 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

13/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 6/4/2022. számú  „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című előterjesztésben szereplő költségvetést módosító javaslatokat.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(11 igen, 7 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

14/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a 6/2022. számú előterjesztések 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és a 6/3-4/2022. számú előterjesztések szerint, valamint a 12/2022.(I.27.) számú határozat alapján rendelet-tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(13 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott 

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

5./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2022., 8/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt, vezérigazgató

 

15/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelet módosításának partnerségi egyeztetését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért

(18 igen, egyhangú)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

6./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben

9/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgató

 

16/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának folyamatát a 29-es tömb általános szintterületi mutatójának csökkentése, valamint a városklimatológiai és fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok érvényesítésének érdekében, és felkéri a polgármestert a tervezői munka megindítására, a tervezésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően, amennyiben a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előkészíti a KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet általános módosításának folyamatát a szintterületi mutatók csökkentése valamint a városklimatológiai és fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok érvényesítésének érdekében. 

Határidő: 2022. május 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 6 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

17/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának folyamatát a 29-es tömb általános szintterületi mutatójának csökkentése, valamint a városklimatológiai és fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok érvényesítésének érdekében, és felkéri a polgármestert a tervezői munka megindítására, a tervezésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően, amennyiben a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előkészíti a KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet általános módosításának folyamatát a szintterületi mutatók csökkentése valamint a városklimatológiai és fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok érvényesítésének érdekében. 

Határidő: 2022. május 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (13 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

7./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására

10/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

18/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ……/2022. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17 igen egyhangú   szavazat mellett megalkotja 2/2022.(II.1.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

8./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés

16/2022., 16/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

19/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a IX. kerületben lévő Czuczor utca Kornai János utcára történő átnevezését. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a IX. kerület József Attila-lakótelepen található Ifjúmunkás utca nevének megváltoztatását.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros számára, hogy a 37060, 37061/6 és a 37062-es helyrajzi számú közterületek felhasználásával a Bálna, a Sóház és a Budapesti Corvinus Egyetem C épülete között telekalakítással alakítson ki közterület, amit Kornai Jánosról nevez el. 

Határidő: döntést követően 5 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főváros Főpolgármesterét a határozat 1-2. pontjában foglaltakról.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

9./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról

15/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

20/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” Budapest IX. Kerület Haller utca-Nagyvárad tér-Albert Flórián út- Könyves Kálmán körút- Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú közterület-Fehér holló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása során, a 38286/2 hrsz-ú telken jelölt építési hely korrekciójára vonatkozó eljárásban – mivel a partnerségi egyeztetés során a megadott határidőig partneri észrevétel vagy vélemény nem érkezett – a partnerségi egyeztetést lezárja.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” Budapest IX. Kerület Haller utca-Nagyvárad tér-Albert Flórián út- Könyves Kálmán körút- Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú közterület-Fehér holló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivataltól a záró szakmai véleményt.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

10./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

13/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

21/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 13/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt és a 13/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre az alábbi kiegészítéssel: az 1., 10.,12.,13.,14.,15.,16. sorszámmal megjelölt helyiségek esetében csak bérleti jog megszerzésére kerüljön kiírásra a pályázat. 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról, valamint a bérleti- és adásvételi szerződések pályázati nyertesekkel történő megkötéséről.

Határidő: 180 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos nem

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós nem

 

11./ Tájékoztató a Ferencvárosi Munkásszállás működtetésével kapcsolatban

14/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

12./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

19/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

22/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19/2022. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a ’Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodást a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában’ elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

Határidő: a megállapodás az MNV Zrt. és a Semmelweis Egyetem általi aláírását követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László nem

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

13./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete

3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

23/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) heti nyitva tartását hétfőtől péntekig, valamint a 4. pontban jelölt ügyeleti napokon 6 órától 18 óráig állapítja meg.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2022. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. június 27. napjától 2022. augusztus 19. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézmény neve, címe 2022. nyári zárási időszak Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

2022. június 27. napjától július 22. napjáig 2022. 

július 25.

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

2022. június 27. napjától július 22. napjáig 2022. 

július 25.

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

2022. június 27. napjától július 22. napjáig 2022. 

július 25.

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/első épület/

2022. június 27. napjától július 22. napjáig 2022. 

július 25.

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/hátsó épület/

2022. június 27. napjától július 22. napjáig 2022. 

július 25.

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

2022. július 25. napjától augusztus 19. napjáig 2022. 

augusztus 22.

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

2022. július 25. napjától augusztus 19. napjáig 2022. 

augusztus 22.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

2022. július 25. napjától augusztus 19. napjáig 2022. 

augusztus 22.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

2022. július 25. napjától augusztus 19. napjáig 2022. 

augusztus 22.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/első épület/

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

2022. július 25. napjától augusztus 19. napjáig 2022. 

augusztus 22.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/hátsó épület/

 

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2022. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézmény neve, címe 2022. téli zárási 

időszak

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig

2023.

 január 02.

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig

2023.

 január 02.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37

2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig

2023.

 január 02.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig

2023.

 január 02.

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

2022. december 27. napjától 

2022. december 30. napjáig

2023.

 január 02.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.
Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 2023.

 január 02.

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 2023.

 január 02.

 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) vonatkozásában a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint határozza meg az ügyeletes óvodákat.

 

  1. március 26. szombat 

 

Funkció Belső és Középső Ferencváros József Attila-lakótelep
Ügyeletes Intézmény: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

Az ügyeletes intézményhez tartozó zárva tartó intézmények: Ferencvárosi Csudafa Óvoda

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

Ferencvárosi Liliom Óvoda

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

Ferencvárosi Napfény Óvoda

Ferencvárosi Epres Óvoda 

 

  1. október 15. szombat
Funkció Belső és Középső Ferencváros József Attila-lakótelep
Ügyeletes Intézmény: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

Az ügyeletes intézményhez tartozó zárva tartó intézmények: Ferencvárosi Csudafa Óvoda

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

Ferencvárosi Liliom Óvoda

Ferencvárosi Epres Óvoda 

Ferencvárosi Napfény Óvoda

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. június 20. napjától 2022. augusztus 26. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Bölcsődei tagintézmény neve, címe: 2022. nyári zárási 

időszak

Nyitási idő: Ügyeletes tagintézmény:
Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

2022. június 20. napjától 2022. július 22. napjáig 2022.

 július 25.

Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

Aprók-háza Bölcsőde IX/4.1092 Budapest, Ráday u. 46 2022. június 20. napjától 2022. július 22. napjáig 2022. július 25. Varázskert IX/1. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

2022. július 25. napjától 2022. augusztus 26. napjáig 2022.

 augusztus 29.

Aprók-háza Bölcsőde IX/4.1092 Budapest, Ráday u. 46
Varázskert IX/1. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17

2022. július 25. napjától 2022. augusztus 26. napjáig 2022.

 augusztus 29.

Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

2022. július 25. napjától 2022. augusztus 26. napjáig 2022.

 augusztus 29.

Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézmény neve, címe 2022. téli zárási 

időszak

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Aprók-háza Bölcsőde IX/4.

1092 Budapest, Ráday u. 46

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 2023. január 2. Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 2023. január 2. Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

14./ A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény

2/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

24/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2022/2023. tanévre vonatkozó, IX. kerületi általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos tervezetével a 2/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vélemény megküldéséről a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2022. február 15.     

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérje meg a Belső-Pesti Tankerületi Központ által elkészített szakmai javaslatot, ami a IX. kerületi iskolák egyenlőtlen tanulói létszám eloszlását hivatott kezelni.

Határidő: 2022. március 31.     

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

15./ Alapítványi kérelmek

20/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

25/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az Artemisszió Alapítvánnyal 2021. október 25. napján „Kulturális találkozások” pályázati program megvalósítása tárgyában létrejött támogatási szerződésben a támogatási összeg felhasználására meghatározott határidő 2021. október 01.- 2022. március 31. napjáig tartó, valamint az elszámolási határidő 2022. április 30. napjára történő módosításához, és felkéri Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés módosításának megkötésére.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány pályázatában szereplő ”Zenés áhítatok, Koncertek, Kórus fellépései buszkirándulással” program megvalósítása tárgyában létrejött, a támogatási összeg felhasználására meghatározott határidő 2022. június 30. napjára, valamint az elszámolási határidő 2022. július 31. napjára történő módosításához, és felkéri a Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

16./ Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában

5/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

26/2022. (I.27.) sz.

Határozat

1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. között 2019. december 7-én létrejött szerződés átruházásához azzal a feltétellel járul hozzá, ha a szerződésbe belépő fél vállalja, hogy a megváltási megállapodásban szereplő gépjármű-várakozóhely megváltás összegét a szerződés átruházásról szóló megállapodás megkötését követő 15 napon belül megfizeti Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont figyelembe vételével annak a háromoldalú szerződésnek az aláírására, amely alapján a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft., mint szerződésből kilépő fél helyébe szerződésátruházás jogcímén a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a szerződésbe belépő fél lép a  Budapest IX. kerület Ráday utca 10-12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés tekintetében

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter nem

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

17./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra

22/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

27/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázatra. A megvalósítás helyszíne: 1097 Budapest, Óbester u. 9. szám alatti Csudafa Óvoda,

2./ a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 55.839.758 forint önrészt nyertes pályázat esetén biztosítja,

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

18./ Tájékoztató Budapest Park Jégpálya használatáról

Sz-35/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Somlai János kabinetfőnök

 

A 19. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 28-38/2022. (I.27.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

 

39/2022. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. február 10. napjára tervezett rendes képviselő-testületi ülés dátumát áthelyezi 2022. február 17. napjára.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen 

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

Top