2022. január 27-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
4/2022. (I.27.) sz. 1./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására
9/2022. (I.27.) sz. 2./ Az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, pályázati projekt keretében készült klímastratégia elfogadása
10/2022. (I.27.) sz. 3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
11/2022. (I.27.) sz. 4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
15/2022. (I.27.) sz. 5./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
16/2022. (I.27.) sz. 6./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben
18/2022. (I.27.) sz. 7./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására
19/2022. (I.27.) sz. 8./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés
20/2022. (I.27.) sz. 9./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról
21/2022. (I.27.) sz. 10./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
22/2022. (I.27.) sz. 12./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
23/2022. (I.27.) sz. 13./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete
24/2022. (I.27.) sz. 14./ A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
25/2022. (I.27.) sz. 15./ Alapítványi kérelmek
26/2022. (I.27.) sz. 16./ Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában
27/2022. (I.27.) sz. 17./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra
Top