2022. január 20-án 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ 2022. évi forrásmegosztás véleményezése

4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

2/2022. (I.20.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat – a Fővárosi Önkormányzat által 2022. január 7-én elkészített és elküldött tartalommal, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve – tudomásul veszi. 

Határidő: 2022. január 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (13 igen, egyhangú)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor igen

Deutsch László igen

Gyurákovics Andrea távol

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István távol

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

Top