2021. október 14-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

57/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

509/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

 

510/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hagymási Zoltánnal (Szül. hely, idő: Budapest, 1982.10.15.; anyja neve: Hollai Éva Krisztina; Lakcím: 1204 Budapest, TöröK Flóris utca 121.)  – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával – 2022. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására önálló cégjegyzés mellett, munkabérét bruttó 680.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

 

511/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Hagymási Zoltán ügyvezetői megbízásával összefüggésben a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

512/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021 (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotja 31/2021. (X.21.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

3./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására

55/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

513/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.”

 (9 igen, 4 tartózkodás)

 

514/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet megalkotására vonatkozó 55/2021. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(10 igen, 5 tartózkodás)

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

515/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.”

 (1 igen, 16 nem)

 

516/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet megalkotására vonatkozó 54/2021. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(15 igen, 2 tartózkodás)

 

5./ Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2021., 60/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

517/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 60/2021., 60/2/2021. sz. – ”Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (14 igen, 1 nem)

6./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

59/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

518/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16 igen, egyhangú szavazat mellett megalkotja a 32/2021. (X.15.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló  35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

58/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

519/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  58/2021., sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés megtárgyalása előtt szünetet rendel el.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

 

520/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 33/2021. (X.21.) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról.

 

8./ Javaslat a Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

61/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

521/2021. (X.14.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.04.) önkormányzati rendeletének módosítását megindítja annak érdekében, hogy a Diákváros átfogó terveiben foglaltak legyenek megépíthetőek a helyi építési szabályzat hatálya alá tartozó területen.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Diákváros megvalósítását elősegítő rendezési terv módosítással összefüggésben felkéri a Polgármestert, hogy készítse elő a területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelését. 

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

 

9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása

51/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

522/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 51/2021. sz. – ” Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.”

(3 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)

 

523/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

– felkéri a Vagyonkezelési Irodát, hogy vizsgálják meg egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának vagy elidegenítésének a lehetőségét, és terjessze a Képviselő-testület elé.

– felkéri a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a különböző pályázati lehetőségekről.

– felkéri az Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában, illetve a kerületi iskolákba is juttassák el ezeket a képzési felhívásokat.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

524/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ – felkéri a Vagyonkezelési Irodát, hogy vizsgálják meg egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának vagy elidegenítésének a lehetőségét, és terjessze a Képviselő-testület elé.

– felkéri a szakirodát, hogy rendszeresen tájékoztassa az egyesületet a különböző pályázati lehetőségekről.

– felkéri az Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában, illetve a kerületi iskolákba is juttassák el ezeket a képzési felhívásokat.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 60 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

10./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására

49/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

525/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja a 415/2020. (VII.30.) számú határozata 1. pontja alapján kulturális szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 700.000,- Ft
2. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány 0,- Ft
3. Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 300.000,- Ft
4. Stúdió „K” Alapítvány 875.000,- Ft

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ elfogadja a 418/2020. (VII.30.) számú határozata 1. pontja alapján egyházi szervezetek pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját.

Alapítvány 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. A Mi Patronánk Alapítvány 113.700,- Ft

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(16 igen, egyhangú)

 

11./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

62/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

526/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

12./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése

64/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

 

527/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. december 14-én kötött Megbízási Szerződés 2.2. a) pontja (városfejlesztési tanácsadás) alapján megbízza a FEV IX. Zrt.-t azzal, hogy az Üllői út 83., 85. és 87. sz. alatti ingatlanok örökségvédelem szempontjait és a városrészben lakó körösség érdekeit is hangsúlyozottan szem előtt tartva, készíttessen koncepciótervet a főépítész szakmai felügyelete mellett.

Amennyiben 2021. december 31-ig a SOTE vételi szándékot ismétel meg a kérdéses épületre, fenti határozat okafogyottá válik.”

 (6 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

 

13./ Hozzájárulás a PÉKZOLI Kft. és a Tinódi Pékség Kft. közötti szerződés átruházáshoz 

50/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

528/2021. (X.14.) sz.

Határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a PÉKZOLI Kft. között 2020. március 24.-én létrejött megállapodás átruházásához – a PÉKZOLI Kft. (székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 20. A. ép. fsz.4.) mint jogelőd és a Tinódi Pékség Kft. (1098 Budapest, Dési Huber utca 20. A. ép. fsz.4.) mint jogutód között létrejött, Budapesten, 2021.08.27.-én kelt szerződés átruházási megállapodás alapján – hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés átruházáshoz hozzájáruló jognyilatkozat megtételére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 nem)

14./ P+R parkoló, vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen

66/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

 

529/2021. (X.14.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja a József Attila-lakótelep parkolási gondjainak az enyhítését, ezért a maga eszközeivel támogatja, hogy a területen kizárólag vállalkozói alapon P+R parkoló, vagy garázssor kialakítása történjen, az érvényes jogszabályi keretek között, a zöldterületek megőrzésének maximális lehetőségének figyelembevételével.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

 

15./ Tájékoztató az elhagyott elektromos használatú közösségi eszközök elszállításáról

67/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

16./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

56/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke

 

530/2021. (X.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben a „Humanitas Ferencváros” díjat Szabóné Gál Mária részére adományozza.

Határidő: 2021. november 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

Top