2021. szeptember 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
444/2021. (IX.9.) sz.1./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására
445/2021. (IX.9.) sz.2./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
446/2021. (IX.9.) sz.3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
448/2021. (IX.9.) sz.4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
449/2021. (IX.9.) sz.8./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések
452/2021. (IX.9.) sz.9./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése
460/2021. (IX.9.) sz.10./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére
463/2021. (IX.9.) sz.11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
464/2021. (IX.9.) sz.12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése
466/2021. (IX.9.) sz.13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
467/2021. (IX.9.) sz.14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása
468/2021. (IX.9.) sz.15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
469/2021. (IX.9.) sz.16./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
470/2021. (IX.9.) sz.17./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére
471/2021. (IX.9.) sz.18./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
472/2021. (IX.9.) sz.19./ Közszolgáltatási szerződések
474/2021. (IX.9.) sz.20./ 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása
475/2021. (IX.9.) sz.21./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme
476/2021. (IX.9.) sz.22./ Alapító okiratok módosítása
479/2021. (IX.9.) sz.23./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere
480/2021. (IX.9.) sz.25./ Kupakgyűjtő szívek telepítése
Top