2021. szeptember 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
444/2021. (IX.9.) sz. 1./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására
445/2021. (IX.9.) sz. 2./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
446/2021. (IX.9.) sz. 3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
448/2021. (IX.9.) sz. 4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
449/2021. (IX.9.) sz. 8./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések
452/2021. (IX.9.) sz. 9./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése
460/2021. (IX.9.) sz. 10./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére
463/2021. (IX.9.) sz. 11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
464/2021. (IX.9.) sz. 12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése
466/2021. (IX.9.) sz. 13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
467/2021. (IX.9.) sz. 14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása
468/2021. (IX.9.) sz. 15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
469/2021. (IX.9.) sz. 16./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
470/2021. (IX.9.) sz. 17./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére
471/2021. (IX.9.) sz. 18./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
472/2021. (IX.9.) sz. 19./ Közszolgáltatási szerződések
474/2021. (IX.9.) sz. 20./ 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása
475/2021. (IX.9.) sz. 21./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme
476/2021. (IX.9.) sz. 22./ Alapító okiratok módosítása
479/2021. (IX.9.) sz. 23./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere
480/2021. (IX.9.) sz. 25./ Kupakgyűjtő szívek telepítése
Top